Tầm nhìn

Thanh toán với mã ưu đãi

Big Việt Nam sớm trở thành một tầm đoàn hàng đầu về bán hàng online, thanh toán trực tuyến- truyền thông- thương mại- quản lý thương hiệu- hợp tác đầu tư- quản lý vốn- công nghệ- giáo dục- thương mại với nền tảng 95% là công nghệ tự động hóa được áp dụng triệt để trong tất cả các lĩnh vực và hoạt động. 

Các chủ đề liên quan:

1. Tại sao mô hình của Big Việt Nam là tối ưu?

2. Chi phí bán hàng vận hành kinh doanh là bao nhiêu so với chi phí bán hàng thông thường?

3. Tự động hóa bán hàng là những việc gì?

4. Big Việt Nam bán hàng trên bao nhiêu kênh? Là những kênh nào?

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ liên hệ

Zalo Siêu kỹ năng - 5.0 Citizen 0389066666